Prijašnja predavanja

DESIGN TALKS

Prvo predavanje

u ciklusu predavanja pod nazivom "Design Talks" održat će se u srijedu, 13.prosinca u dvorani A202 na FER-u, s početkom u 17 h, a obuhvatit će teorijski dio važnosti dizajna u svakodnevici. Uz to, predavač će pojasniti osnovna načela i pojmove u dizajnu.

Prvo predavanje obraditi će sljedeće teme:
🔹Zašto je design toliko bitan?
🔹Osnovna načela dobrog dizajna
🔹Behance i inspiracija
🔹Boje
🔹Vector vs raster
🔹O programima
🔹Korisne stranice
🔹EESTEC Design team

O predavaču

Emanuel Loborec je dugogodišnji član EESTEC-a i EESTEC Design Tima te je kao koordinator EESTEC Design Tima tijekom akademske godine 2016./2017. imao priliku steći nove vještine i iskustva u dizajnu koje će na predavanju podijeliti sa zainteresiranima. Njegov dosadašnji rad možete pogledati na linku.

PROGRAMMING TALKS

Treće predavanje

u ciklusu predavanja pod nazivom "Programming Talks" održat će se u srijedu, 10. siječnja 2018. na FER-u u dvorani D160-2, s početkom u 16 h, a obuhvatit će područja objektno orjentiranog programiranja i oblikovnih obrazaca te njihovu primjenu.

Cilj predavanja je upoznati polaznike s osnovnim konceptima objektno orjentiranog programiranja i standardnim načinima oblikovanja koda.

Četvrto predavanje

u ciklusu predavanja pod nazivom "Programming Talks" održat će se u srijedu, 17. siječnja 2018. na FER-u u dvorani D160-2, s početkom u 16 h, a biti će nastavak na prethodno predavanje, te će se više orijentirati na pravilno oblikovanje koda uz pomoć oblikovnih obrazaca.

O predavaču

Predavanje je održao Petar Afrić, student 5. godine FER-a na smjeru računalne znanosti. Uz višegodišnji rad u praksi Petar je bio demonstrator na:
🔹Algoritmima i strukturama podataka
🔹Oblikovnim obrascima u programiranju
🔹Neizrazitom, evolucijskom i neuro računarstvu

Područja interesa predavača su:
🔹Software arhitektura
🔹Optimizacija (Fokus: Evolucijski i gradijentni postupci)
🔹AI/Strojno učenje (Fokus: Umjetne neuronske mreže).

Njegov dosadašnji rad možete pogledati na linku.

Kod predavanja nalazi se na linku.

PROGRAMMING TALKS

Peto predavanje

u ciklusu predavanja pod nazivom "Programming Talks" održat će se u srijedu, 7. ožujka 2018. na FER-u u dvorani D160-2, s početkom u 17 h, a obuhvatit će problematiku web developmenta te izradu jednostavne web aplikacije koristeći programski jezik Java i Spring razvojni okvir.

Cilj predavanja je upoznati polaznike s osnovnim konceptima web developmenta i najboljim praksama u dizajniranju web aplikacija i sustava.

Šesto predavanje

u ciklusu predavanja pod nazivom "Programming Talks" održat će se u četvrtak, 15. ožujka 2018. na FER-u u dvorani D160-2, s početkom u 17 h. Predavanje će se nastaviti na prethodno i obuhvatit će osnove HTML-a i Typescripta te izradu korisničkog sučelja za web aplikaciju izrađenu na prethodnom predavanju koristeći Angular razvojni okvir.

Cilj predavanja je upoznati polaznike s jezicima i alatima za izradu korisničkih web sučelja s jednim od najmodernijih razvojnih okvira.

O predavaču

Predavanja je održao Alen Hrga, student 5. godine FER-a na smjeru Programskog inženjerstva i informacijskih sustava, član studentske udruge EESTEC i koordinator EESTEC IT tima u akademskoj godini 2017./2018. s kojima je radio na izradi nekoliko web sustava za udrugu.
Uz višegodišnji rad u praksi Alen je bio organizator radionice FERsec Challenge 2017 te Blockchain Development Meetup-a održanom u HUB385.

Područja interesa predavača su:
🔹Web development,
🔹Arhitektura sustava,
🔹Blockchain.

Njegov dosadašnji rad možete pogledati na linku.

Kod predavanja nalazi se na linku.

PROGRAMMING TALKS

Sedmo predavanje

u ciklusu predavanja pod nazivom "Programming Talks" održat će se u četvrtak, 29. ožujka 2018. na FER-u u dvorani D160-2, s početkom u 17 h. Tema predavanja je izrada modernih web aplikacija korištenjem popularnih JavaScript biblioteka – React i Redux.

Cilj predavanja je upoznati polaznike sa načinima strukturiranja ovih aplikacija, osnovnim konceptima i filozofijom React-a, flux arhitekturom te specifičnostima Redux-a kao jedne od flux implementacija. Na primjeru jednostavne aplikacije, pokazat će se zbog čega je kombinacija ovih dviju biblioteka zadobila toliku pažnju u programerskom svijetu.

O predavaču

Predavanje je održala Danica Pivalica, bivša FER-ovka na smjeru Programskog inženjerstva i informacijskih sustava, a koja se trenutno bavi freelancanjem u svijetu web developmenta.

Kod predavanja možete pronaći na linku.

PROGRAMMING TALKS

Osmo predavanje

u ciklusu predavanja pod nazivom "Programming Talks" održat će se u četvrtak, 5. travnja 2018. na FER-u u dvorani D160-2, s početkom u 17 h. Predavanje će obuhvatiti osnove Docker-a, izradu Docker Image-a, korištenje Docker Compose za lokalni razvoj i produkciju, te dobre prakse za održavanje cloud arhitektura.

Cilj predavanja je upoznati polaznike s osnovnim konceptima Docker ekosustava na Linuxu iz DevOps perspektive.

O predavaču

Predavanje je održao David Abram, bivši student FER-a na smjeru Programskog inženjerstva i informacijskih sustava, sada CTO startupa Trakbar, koji pruža analitiku, BI i predikcije malim i srednjih ugostiteljima kroz distribuiranu cloud aplikaciju.

Područja interesa predavača su:
🔹Tech Startups,
🔹Bleeding edge technology,
🔹Distribuirane i decentralizirane arhitekture.

Njegov dosadašnji rad možete pogledati na linku.

Kod predavanja i resurse možete pronaći na linku.

ISKUSTVA SUDIONIKA EESTEC RADIONICA